การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ( Privacy information )

บริษัท บราเธอร์ส ดิจิทัล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ผู้ให้บริการเว็บไซต์ www.chong-q.com และระบบ ChongQ จะทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเมื่อผู้ใช้บริการได้ทำการสมัครเป็นสมาชิก โดยสามารถแบ่งบัญชีของผู้ใช้บริการออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ใช้บริการที่ต้องการจองคิว และผู้ใช้บริการที่เป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของร้านค้า

 1. ผู้ใช้บริการที่ต้องการจองคิว ข้อมูลที่จัดเก็บมีดังนี้
  • ชื่อ นามสกุล
  • เบอร์โทรศัพท์
  • รหัสผ่าน
 2. ผู้ใช้บริการที่เป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของร้านค้า ข้อมูลที่จัดเก็บมีดังนี้
  • ชื่อ นามสกุล
  • เบอร์โทรศัพท์
  • รหัสผ่าน
  • ที่อยู่

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจะถูกจัดเก็บอยู่บนฐานข้อมูลที่มีความปลอดภัย และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการได้แก่ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่จะถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัครเป็นสมาชิก จองคิว และบริหารจัดการคิวของร้านค้าเท่านั้น